ReadyPlanet.com
dot


กศน.เขตบางกอกน้อย
กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
กศน.แขวงอรุณอมรินทร์
กศน.แขวงศิริราช
กศน.แขวงบางขุนนนท์
กศน.แขวงบางขุนศรี
E-mail Bangkoknoi
ETV
สถาบันการศึกษาทางไกล
ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
พระเครื่องครูไชยเดช


ภาพกิจกรรม กศน.เขตบางกอกน้อย


ปรับภูมิทัศน์
วันที่ 17/07/2017   13:49:35

วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย จัดกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ กศน.เขตบางกอกน้อยให้สวยงามยิ่งขึ้น

โครงการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (รายวิชาเลือก)
วันที่ 17/07/2017   11:04:45

เมื่อวันที่ 11-14 กรกฎาคม 2560 ท่านผู้อำนวยการ และตัวแทนคณะครู เข้าร่วมอบบรมโครงการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (รายวิชาเลือก) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ กนกรัตน์รีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม

เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
วันที่ 05/07/2017   11:28:43

วันที่ 26 มิถุนายน 2560 คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

ค่ายลูกเสือ 1/60
วันที่ 05/07/2017   11:15:29

วันที่ 24-25 มิถุนายน 2560 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการอบรมลูกเสือวิสามัญ จิตอาสาพัฒนาสังคมและเทิดทูนสถาบัน ณ ท่าชัยแคมป์ อ.เมือง จ.นครนายก

ทัศนศึกษาปทุมธานี
วันที่ 04/07/2017   12:16:36

วันที่ 25 มิถุนายน 2560 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการ "ศึกษาเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

หน้า 8/27
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย(กศน.เขตบางอกน้อย)
  538 ซอยจรัญสนิทวงศ์41 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ :  0-2866-2834      โทรสาร :  0-2866-2835
e-mail : bangkoknoi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.bangkoknoi.go.th