ReadyPlanet.com
dot


กศน.เขตบางกอกน้อย
กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
กศน.แขวงอรุณอมรินทร์
กศน.แขวงศิริราช
กศน.แขวงบางขุนนนท์
กศน.แขวงบางขุนศรี
E-mail Bangkoknoi
ETV
สถาบันการศึกษาทางไกล
ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
พระเครื่องครูไชยเดช


ภาพกิจกรรม กศน.เขตบางกอกน้อย


โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ค่ายวิชาการ) ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านริมคลองรุ้งฟ้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก พ.จ.ท.ปกาสิต ตราชื่นต้อง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. กศน.เขตบางกอกน้อย จัดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ค่ายวิชาการ) วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านริมคลองรุ้งฟ้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก พ.จ.ท.ปกาสิต ตราชื่นต้อง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. มาเป็นประธา
วันที่ 24/05/2016   10:34:33

 กศน.เขตบางกอกน้อย จัดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ค่ายวิชาการ) 

วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2559

ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านริมคลองรุ้งฟ้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร


โดยได้รับเกียรติจาก พ.จ.ท.ปกาสิต ตราชื่นต้อง 
รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้ด้วย

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางอกน้อยระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางอกน้อย
วันที่ 17/05/2016   11:43:51

 ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙

ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางอกน้อย

บุคลากร กศน.เขตบางกอกน้อย เข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ บ้านครูกาจ-ครูเลขา จ.นครนายกบุคลากร กศน.เขตบางกอกน้อย เข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ บ้านครูกาจ-ครูเลขา จ.นครนายกarticle
วันที่ 01/05/2016   13:15:41

 บุคลากร กศน.เขตบางกอกน้อย เข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C.)

ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ บ้านครูกาจ-ครูเลขา จ.นครนายก

โครงการบรรณสัญจร 2559 ณ กศน.เขตบางกอกน้อยโครงการบรรณสัญจร 2559 ณ กศน.เขตบางกอกน้อย
วันที่ 01/05/2016   13:01:47

 ขอเชิญร่วมบริจาคหนังสือสู่ชุมชน "โครงการบรรณสัญจร 2559" ณ กศน.เขตบางกอกน้อย และ กศน. ทุกแห่ง ตั้งแต่ 1 เม.ย-31 ธ.ค. 59 

มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย ของ กศน.เขตบางกอกน้อยมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย ของ กศน.เขตบางกอกน้อยarticle
วันที่ 01/05/2016   12:32:44

 กศน.เขตบางกอกน้อย

ท่านรองปกาสิต ตราชื่นต้อง รอง ผอ.สำนักงาน กศน.กทม. ได้มาเป็นเกียรติมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย ของ กศน.เขตบางกอกน้อย ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

หน้า 15/27
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย(กศน.เขตบางอกน้อย)
  538 ซอยจรัญสนิทวงศ์41 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ :  0-2866-2834      โทรสาร :  0-2866-2835
e-mail : bangkoknoi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.bangkoknoi.go.th