ReadyPlanet.com
dot


กศน.เขตบางกอกน้อย
กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
กศน.แขวงอรุณอมรินทร์
กศน.แขวงศิริราช
กศน.แขวงบางขุนนนท์
กศน.แขวงบางขุนศรี
E-mail Bangkoknoi
ETV
สถาบันการศึกษาทางไกล
ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
พระเครื่องครูไชยเดช


ภาพกิจกรรม กศน.เขตบางกอกน้อย


โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
วันที่ 01/03/2017   11:27:38

 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด
วันที่ 01/03/2017   11:01:40

 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2560 คณะครูและนักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย เข้าร่วมโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ณ สถาบันฝึกอบรมบ้านริมคลองรุ้งฟ้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร

โครงการตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง
วันที่ 06/02/2017   09:56:37

โครงการเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วันอาทิตย์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู
วันที่ 02/02/2017   10:39:11

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและงานสารบรรณของสถานศึกษา
วันที่ 02/02/2017   10:25:49

โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและงานสารบรรณของสถานศึกษา  วันที่ 31 มกราคม 2560 ณ โรงแรม รอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

หน้า 11/27
[ก่อนหน้า]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  [ถัดไป]
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย(กศน.เขตบางอกน้อย)
  538 ซอยจรัญสนิทวงศ์41 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ :  0-2866-2834      โทรสาร :  0-2866-2835
e-mail : bangkoknoi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.bangkoknoi.go.th