ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


สกร.เขตบางกอกน้อย
กศน.แขวงอรุณอมรินทร์
กศน.แขวงบางขุนศรี
กศน.แขวงบางขุนนนท์
กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
กศน.แขวงศิริราช
พระเครื่องครูไชยเดช
ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
ETV
สถาบันการศึกษาทางไกล
.


โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 22 –23 มิถุนายน 2558 ณ ยูนิแลนด์ กอล์ฟแอนรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม article
วันที่ 26/06/2015   13:29:59

 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน

ระหว่างวันที่ 22 –23 มิถุนายน 2558

ณ ยูนิแลนด์ กอล์ฟแอนรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

 

 

 

 
ภาพกิจกรรม สกร.เขตบางกอกน้อย

สงกรานต์ 62 วันที่ 10/04/2019   11:14:47
สอบปลายภาค 2-61 วันที่ 18/03/2019   10:21:43
โครงการพัฒนาหลักสูตร รุ่นที่ 2 ระยะ 3 วันที่ 21/01/2019   11:09:58
โครงการสุขภาวะ วันที่ 25/12/2018   14:06:46
ค่ายวิชา @ กาญจนบุรี วันที่ 25/12/2018   14:03:12
โครงการ "กศน.ยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" วันที่ 26/11/2018   14:58:43
โครงการเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย วันที่ 26/11/2018   14:55:05
วันมหาธีรราชเจ้า ปี 61 วันที่ 26/11/2018   14:47:41
ปฐมนิเทศ 2-61 วันที่ 12/11/2018   14:31:28
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร วันที่ 24/09/2018   13:57:24
ประกาศผลสอบ 1-61 วันที่ 24/09/2018   13:54:09
สอบปลายภาค 1-61 วันที่ 24/09/2018   13:51:32
ประเมินโครงงาน 1-2561 วันที่ 03/09/2018   13:32:42
ปัจฉิมนิเทศ 1-61 วันที่ 03/09/2018   13:27:50
ทัศนศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี วันที่ 07/08/2018   11:09:11
ทัศนศึกษา ลพบุรี วันที่ 07/08/2018   11:03:25
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านวรรณคดีไทย สู่ความยิ่งใหญ่แห่งอโยธยา วันที่ 26/06/2018   10:49:56
ตรวจสุขภาพ 1-61 วันที่ 18/06/2018   11:47:53
ปฐมนิเทศ 1-61 วันที่ 21/05/2018   12:54:25
สอบคัดเลือกครู ศรช. วันที่ 01/05/2018   12:13:24
โครงการเปิดโลกกว้างฯ วันที่ 13/03/2018   13:55:20
โครงการ"แกะร่อง ท่องรอยประวัติศาสตร์ไทย" วันที่ 13/03/2018   11:28:55
มโครงการอบรมจัดกิจกรรมดารเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 24/01/2018   13:33:19
โครงการค่ายลูกเสือสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพนักศึกษา กศน.ด้วยกระบวนการลูกเสือวิสามัญและคุณลักษณะด้าน 3D วันที่ 24/01/2018   11:47:29
อุปสมบทและบวชเนกขัมมะ 2560 วันที่ 24/10/2017   15:29:43
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 2560 วันที่ 20/09/2017   11:34:00
สอบปลายภาค 1-60 วันที่ 20/09/2017   10:49:50
ประเมินครู ศรช. วันที่ 06/09/2017   16:32:18
สอบ N-Net 1/2560 วันที่ 29/08/2017   10:44:53
พัฒนาหลักสูตร ระยะ 2 วันที่ 15/08/2017   14:51:09
โครงการศาสตร์พระราชา วันที่ 15/08/2017   11:58:19
โครงการ"เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต" วันที่ 07/08/2017   15:07:43
บริจาคเลือด วันที่ 31/07/2017   15:56:09
โครงการท่องกรุงเก่า เล่าประวัติศาสตร์ วันที่ 31/07/2017   14:25:27
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซ่อมจักรยาน วันที่ 24/07/2017   11:55:51
ปรับภูมิทัศน์ วันที่ 17/07/2017   13:49:35
โครงการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (รายวิชาเลือก) วันที่ 17/07/2017   11:04:45
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 05/07/2017   11:28:43
ค่ายลูกเสือ 1/60 วันที่ 05/07/2017   11:15:29
ทัศนศึกษาปทุมธานี วันที่ 04/07/2017   12:16:36
ทัศนศึกษาเมืองทองธานี วันที่ 04/07/2017   11:51:07
Day camp ม.ปลาย วันที่ 04/07/2017   11:29:39
Day camp ม.ต้น วันที่ 04/07/2017   11:18:40
กิจฏรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 60 วันที่ 03/07/2017   11:55:11
จิตอาสาบริการประชาชน ที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวง ร.9 วันที่ 11/05/2017   15:55:55
วิชาชีพระยะสั้น ทำดอกไม้จันทร์ วันที่ 24/04/2017   16:33:56
สืบสานประเพณีสงกรานต์ คืนสู่เหย้าชาว กศน.กทม.ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ 12/04/2017   09:44:57
กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 20/03/2017   11:33:37
โครงการปัจฉิมนิเทศ และประเมินโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13/03/2017   14:40:07
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" วันที่ 08/03/2017   11:57:50
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 01/03/2017   11:27:38
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด วันที่ 01/03/2017   11:01:40
โครงการตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง วันที่ 06/02/2017   09:56:37
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู วันที่ 02/02/2017   10:39:11
โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและงานสารบรรณของสถานศึกษา วันที่ 02/02/2017   10:25:49
วันที่ 23-26 มกราคม 2560 ผอ.สมใจ จินตนาผล เข้าร่วมจัดทำข้อสอบปลายภาค2/2559 ณ กนกรันต์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม วันที่ 30/01/2017   14:55:53
กิจกรรมสอบ N-Net ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 22 มกราคม 2560 ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ วันที่ 30/01/2017   14:48:25
วันที่ 19 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการสมใจ จินตนาผล และคณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย จัดโครงการอบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้รายบุคคลของนักศึกษา กศน. ด้วยกระบวนการทำโครงงาน วันที่ 30/01/2017   14:38:08
วันที่ 10-11 มค.60 ผอ.สมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกอกน้อยได้ไปร่วมเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในการสร้างแบบทดสอบแก่ครูศรช.ของสังกัด กศน.กทม. ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ เขตราชเทวี กทม. และมีคณะครู ศรช.กศน.เขตบางกอกน้อยเข้าร่วมอบรมด้วย วันที่ 30/01/2017   14:21:26
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน กศน.เขตบางกอกน้อย และ สำนักงานกศน.กทม. ร่วมกันทำบุญใส่บาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วันที่ 30/01/2017   14:12:26
บุคลากร กศน.เขตบางกอกน้อย ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีท่านผอ.สมใจ จินตนาผล เป็นประธานในการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 08/11/2016   13:56:06
กศน.เขตบางกอกน้อยเปิดสอนหลักสูตรการย้อมผ้าสีดำและทำริบบิ้นให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มสนใจเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 31/10/2016   10:07:13
ยินดีต้อนรับ ท่านรองสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.กทม. รักษาการแทนผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกอกน้อย กับการพบปะ ประชุมวางแผนงานกับคณะครูและบุคลากร ในวันรักษาการวันแรก วันที่ 07/10/2016   14:08:38
บุคลากร กศน.เขตบางกอกน้อย ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีท่านรองปกาสิต ตราชื่นต้อง เป็นประธานในการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 27/09/2016   14:45:30
เมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2559 คณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2559 ของสถานศึกษาในสังกัด กศน.กทม. ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา วันที่ 27/09/2016   14:10:08
กศน.เขตบางกอกน้อย จัดดำเนินการทดสอบประเมินผลการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ด้วยระบบ E-Exam ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย วันที่ 27/09/2016   13:47:04
กศน.เขตบางกอกน้อย จัดดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ โดยมีท่านรองปกาสิต ตราชื่นต้อง รอง ผอ.กทม. รักษาการ ผอ.เขตบางกอกน้อย เป็นประธานในสนามสอบ ทั้งนี้ได้มี นายสุนันพิพั วันที่ 27/09/2016   13:26:08
เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2559 คณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการจัดการศึกษา กศน. ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 27/09/2016   13:23:59
โครงการ วันที่ระลึกปีสากลแห่งการรู้หนังสือ ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กศน.เขตบางกอกน้อย วันที่ 27/09/2016   13:25:30 article
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และพิธีไหว้ครู โดย พ.จ.ท.ปกาสิต ตราชื่นต้อง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม เป็นประธานในพิธี...ในการนี้ คณะครูขอขอบคุณคณะองค์กรนักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย ที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจดำเนินการใ วันที่ 31/05/2016   10:23:19
กศน.เขตบางกอกน้อย จัดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ค่ายวิชาการ) วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านริมคลองรุ้งฟ้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก พ.จ.ท.ปกาสิต ตราชื่นต้อง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. มาเป็นประธา วันที่ 24/05/2016   10:34:33
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางอกน้อย วันที่ 17/05/2016   11:43:51
บุคลากร กศน.เขตบางกอกน้อย เข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ บ้านครูกาจ-ครูเลขา จ.นครนายก วันที่ 01/05/2016   13:15:41 article
โครงการบรรณสัญจร 2559 ณ กศน.เขตบางกอกน้อย วันที่ 01/05/2016   13:01:47
มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย ของ กศน.เขตบางกอกน้อย วันที่ 01/05/2016   12:32:44 article
โครงการ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต คลอง6 วันที่ 10/09/2015   10:57:52
กิจกรรมการบรรยายธรรมะ เรื่อง “ชีวิตมีศีล สังคมมีสุข” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 09/09/2015   15:51:23
กิจกรรมการบรรยายธรรมะ เรื่อง “ชีวิตมีศีล สังคมมีสุข” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 09/09/2015   14:13:05
โครงการจิตอาสาพัฒนาชีวิตพัฒนาชุมชน วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ กศน.แขวงอรุณอมรินทร์ กศน.เขตบางกอกน้อย วันที่ 01/09/2015   11:29:52
กศน.เขตบางกอกน้อย ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชนใน เขตบางกอกน้อย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กศน. เขตบางกอกน้อย วันที่ 24/08/2015   11:51:36 article
โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 13/07/2015   09:51:01 article
โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่าง วันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 ณ The paradise Resort อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางกอกน้อย วันที่ 13/07/2015   09:18:37 article
กศน.เขตบางกอกน้อย ดำเนินการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ 06/07/2015   14:35:31
วุฒิบัตรผู้เข้าผ่านการฝึกอบรมลูกเสือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี ๒๕๕๘ วันที่ 06/07/2015   11:17:24
ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. วันที่ 29/06/2015   14:46:45 article
โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย “Thailand English Online Contest by EOL System” (รอบระดับภาค) วันจันทร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร วันที่ 26/06/2015   13:39:53 article
กศน. เขตบางกอกน้อย ดำเนินโครงการค่ายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือศรีกะอางแคมป์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก วันที่ 15/06/2015   15:21:26 article
กศน.เขตบางกอกน้อยขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค รองเลขาธิการ กศน.ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ สโมสรกรมการทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ วันที่ 15/06/2015   15:22:41
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 07/03/2014   15:36:45
ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วันที่ 04/03/2014   11:56:57
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษานอกระบบ วันที่ 24/02/2014   08:59:01
กิจกรรมล่องเรือ อิ่มบุญ ย้อนอดีตวิถีไทย วันที่ 02/02/2012   10:39:53
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 26/01/2012   16:18:49 article
โครงการปรับพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2/2554 วันที่ 26/12/2011   11:26:56
Conversation English Program วันที่ 22/09/2011   12:48:45
กศน.จัดสนามสอบปลายภาคเรียน 1/2554 วันที่ 20/09/2011   22:53:41
TOWARDS ASEAN COMMUNITY... วันที่ 09/09/2011   23:13:11
วันเปิดหนังสือ ณ เซลทรัลพระราม 2 วันที่ 09/09/2011   01:20:01
สัมมนาเครือข่าย กศน. 54 วันที่ 09/09/2011   00:38:38Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย(กศน.เขตบางอกน้อย)
  538 ซอยจรัญสนิทวงศ์41 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ :  0-2866-2834      โทรสาร :  0-2866-2835
e-mail : bangkoknoi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.bangkoknoi.go.th