ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot


สกร.เขตบางกอกน้อย
กศน.แขวงอรุณอมรินทร์
กศน.แขวงบางขุนศรี
กศน.แขวงบางขุนนนท์
กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
กศน.แขวงศิริราช
พระเครื่องครูไชยเดช
ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
ETV
สถาบันการศึกษาทางไกล
.


วันเปิดหนังสือ ณ เซลทรัลพระราม 2
วันที่ 09/09/2011   01:20:01

ผอ.วรวุฒิ  หุนมาตรา  ร่วมรับโล่รางวัลการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม

วันเปิดหนังสือ ณ เซนทรัลพระราม 2  เมื่อวันที่  27 สิงหาคม 2554  ซึ่ง

กศน.เขตบางกอกน้อย  ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  จำนวน  201  คน

และนำวิชาชีพการทำดอกไม้จากไยบัว  เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ

แก่ผู้สนใจในกิจกรรมดังกล่าว   ซึ่งได้รับความสนใจอย่างดี   จากการสังเกตุ

ปริมาณของผู้ร่วมเรียนในบริเวณบูทนิทรรศการ

                                                                 ประธานในพิธีเปิด

                                                    ผอ.วรวุฒิ  หุนมาตรา  รับโล่สนับสนุนกิจกรรม

                                                 บันทึกภาพร่วมกับบุคลากรและนัศึกษา กศน.

                                          นักศึกษา กศน.บริเวณด้านหน้าห้าง 

                                                                 บริเวณหน้าด้านของงาน

                                                       รับการตรวจเยี่ยมบุธ จากประธานเปิดงาน

                             มีนักศึกษาแวะเข้ามาเรียนการทำดอกไม้  อย่างต่อเนื่อง

                                                                      ชุดการแสดง

                                                     อาจารย์รังษี  และนักศึกษา กศน.

                             อ.ประยุทธและนักศึกษา กศน.ร่วมโชว์ผลงานการทำดอกไม้

 

 

 
ภาพกิจกรรม สกร.เขตบางกอกน้อย

สงกรานต์ 62 วันที่ 10/04/2019   11:14:47
สอบปลายภาค 2-61 วันที่ 18/03/2019   10:21:43
โครงการพัฒนาหลักสูตร รุ่นที่ 2 ระยะ 3 วันที่ 21/01/2019   11:09:58
โครงการสุขภาวะ วันที่ 25/12/2018   14:06:46
ค่ายวิชา @ กาญจนบุรี วันที่ 25/12/2018   14:03:12
โครงการ "กศน.ยุคใหม่ ใส่ใจสุขภาพ" วันที่ 26/11/2018   14:58:43
โครงการเสริมสร้างความรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย วันที่ 26/11/2018   14:55:05
วันมหาธีรราชเจ้า ปี 61 วันที่ 26/11/2018   14:47:41
ปฐมนิเทศ 2-61 วันที่ 12/11/2018   14:31:28
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและสร้างความผูกพันภายในองค์กร วันที่ 24/09/2018   13:57:24
ประกาศผลสอบ 1-61 วันที่ 24/09/2018   13:54:09
สอบปลายภาค 1-61 วันที่ 24/09/2018   13:51:32
ประเมินโครงงาน 1-2561 วันที่ 03/09/2018   13:32:42
ปัจฉิมนิเทศ 1-61 วันที่ 03/09/2018   13:27:50
ทัศนศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง บ้านสารภี วันที่ 07/08/2018   11:09:11
ทัศนศึกษา ลพบุรี วันที่ 07/08/2018   11:03:25
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านวรรณคดีไทย สู่ความยิ่งใหญ่แห่งอโยธยา วันที่ 26/06/2018   10:49:56
ตรวจสุขภาพ 1-61 วันที่ 18/06/2018   11:47:53
ปฐมนิเทศ 1-61 วันที่ 21/05/2018   12:54:25
สอบคัดเลือกครู ศรช. วันที่ 01/05/2018   12:13:24
โครงการเปิดโลกกว้างฯ วันที่ 13/03/2018   13:55:20
โครงการ"แกะร่อง ท่องรอยประวัติศาสตร์ไทย" วันที่ 13/03/2018   11:28:55
มโครงการอบรมจัดกิจกรรมดารเรียนการสอนเพื่อการเรียนรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย วันที่ 24/01/2018   13:33:19
โครงการค่ายลูกเสือสร้างสรรค์พัฒนาคุณภาพนักศึกษา กศน.ด้วยกระบวนการลูกเสือวิสามัญและคุณลักษณะด้าน 3D วันที่ 24/01/2018   11:47:29
อุปสมบทและบวชเนกขัมมะ 2560 วันที่ 24/10/2017   15:29:43
ประชุมสรุปผลการดำเนินงาน 2560 วันที่ 20/09/2017   11:34:00
สอบปลายภาค 1-60 วันที่ 20/09/2017   10:49:50
ประเมินครู ศรช. วันที่ 06/09/2017   16:32:18
สอบ N-Net 1/2560 วันที่ 29/08/2017   10:44:53
พัฒนาหลักสูตร ระยะ 2 วันที่ 15/08/2017   14:51:09
โครงการศาสตร์พระราชา วันที่ 15/08/2017   11:58:19
โครงการ"เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต" วันที่ 07/08/2017   15:07:43
บริจาคเลือด วันที่ 31/07/2017   15:56:09
โครงการท่องกรุงเก่า เล่าประวัติศาสตร์ วันที่ 31/07/2017   14:25:27
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ซ่อมจักรยาน วันที่ 24/07/2017   11:55:51
ปรับภูมิทัศน์ วันที่ 17/07/2017   13:49:35
โครงการประชุมปฏิบัติการบรรณาธิการแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (รายวิชาเลือก) วันที่ 17/07/2017   11:04:45
เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 05/07/2017   11:28:43
ค่ายลูกเสือ 1/60 วันที่ 05/07/2017   11:15:29
ทัศนศึกษาปทุมธานี วันที่ 04/07/2017   12:16:36
ทัศนศึกษาเมืองทองธานี วันที่ 04/07/2017   11:51:07
Day camp ม.ปลาย วันที่ 04/07/2017   11:29:39
Day camp ม.ต้น วันที่ 04/07/2017   11:18:40
กิจฏรรมปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 60 วันที่ 03/07/2017   11:55:11
จิตอาสาบริการประชาชน ที่มากราบถวายบังคมพระบรมศพ ในหลวง ร.9 วันที่ 11/05/2017   15:55:55
วิชาชีพระยะสั้น ทำดอกไม้จันทร์ วันที่ 24/04/2017   16:33:56
สืบสานประเพณีสงกรานต์ คืนสู่เหย้าชาว กศน.กทม.ประจำปี ๒๕๖๐ วันที่ 12/04/2017   09:44:57
กิจกรรมสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 20/03/2017   11:33:37
โครงการปัจฉิมนิเทศ และประเมินโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 13/03/2017   14:40:07
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ"การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์" วันที่ 08/03/2017   11:57:50
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต วันที่ 01/03/2017   11:27:38
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด วันที่ 01/03/2017   11:01:40
โครงการตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง วันที่ 06/02/2017   09:56:37
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพครู วันที่ 02/02/2017   10:39:11
โครงการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีและงานสารบรรณของสถานศึกษา วันที่ 02/02/2017   10:25:49
วันที่ 23-26 มกราคม 2560 ผอ.สมใจ จินตนาผล เข้าร่วมจัดทำข้อสอบปลายภาค2/2559 ณ กนกรันต์รีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม วันที่ 30/01/2017   14:55:53
กิจกรรมสอบ N-Net ภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 22 มกราคม 2560 ณ สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ วันที่ 30/01/2017   14:48:25
วันที่ 19 มกราคม 2560 ผู้อำนวยการสมใจ จินตนาผล และคณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย จัดโครงการอบรมพัฒนาครูในการจัดการเรียนรู้รายบุคคลของนักศึกษา กศน. ด้วยกระบวนการทำโครงงาน วันที่ 30/01/2017   14:38:08
วันที่ 10-11 มค.60 ผอ.สมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกอกน้อยได้ไปร่วมเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในการสร้างแบบทดสอบแก่ครูศรช.ของสังกัด กศน.กทม. ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ เขตราชเทวี กทม. และมีคณะครู ศรช.กศน.เขตบางกอกน้อยเข้าร่วมอบรมด้วย วันที่ 30/01/2017   14:21:26
ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสำนักงาน กศน.เขตบางกอกน้อย และ สำนักงานกศน.กทม. ร่วมกันทำบุญใส่บาตรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ วันที่ 30/01/2017   14:12:26
บุคลากร กศน.เขตบางกอกน้อย ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 14/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีท่านผอ.สมใจ จินตนาผล เป็นประธานในการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 08/11/2016   13:56:06
กศน.เขตบางกอกน้อยเปิดสอนหลักสูตรการย้อมผ้าสีดำและทำริบบิ้นให้กับประชาชนทั่วไปและกลุ่มสนใจเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 31/10/2016   10:07:13
ยินดีต้อนรับ ท่านรองสุพรพรรณ นาคปานเอี่ยม รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.กทม. รักษาการแทนผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกอกน้อย กับการพบปะ ประชุมวางแผนงานกับคณะครูและบุคลากร ในวันรักษาการวันแรก วันที่ 07/10/2016   14:08:38
บุคลากร กศน.เขตบางกอกน้อย ประชุมประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 13/2559 ณ ห้องประชุมชั้น 2 โดยมีท่านรองปกาสิต ตราชื่นต้อง เป็นประธานในการประชุม เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด วันที่ 27/09/2016   14:45:30
เมื่อวันที่ 20-22 กันยายน 2559 คณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2559 ของสถานศึกษาในสังกัด กศน.กทม. ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท อ.บ้านนา วันที่ 27/09/2016   14:10:08
กศน.เขตบางกอกน้อย จัดดำเนินการทดสอบประเมินผลการศึกษาระดับชาติ (N-Net) ด้วยระบบ E-Exam ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย วันที่ 27/09/2016   13:47:04
กศน.เขตบางกอกน้อย จัดดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ โดยมีท่านรองปกาสิต ตราชื่นต้อง รอง ผอ.กทม. รักษาการ ผอ.เขตบางกอกน้อย เป็นประธานในสนามสอบ ทั้งนี้ได้มี นายสุนันพิพั วันที่ 27/09/2016   13:26:08
เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน 2559 คณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย ได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้นแบบการจัดการศึกษา กศน. ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก วันที่ 27/09/2016   13:23:59
โครงการ วันที่ระลึกปีสากลแห่งการรู้หนังสือ ๒๕๕๙ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ กศน.เขตบางกอกน้อย วันที่ 27/09/2016   13:25:30 article
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2559 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ และพิธีไหว้ครู โดย พ.จ.ท.ปกาสิต ตราชื่นต้อง รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม เป็นประธานในพิธี...ในการนี้ คณะครูขอขอบคุณคณะองค์กรนักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย ที่ได้ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจดำเนินการใ วันที่ 31/05/2016   10:23:19
กศน.เขตบางกอกน้อย จัดดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ค่ายวิชาการ) วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมบ้านริมคลองรุ้งฟ้า อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยได้รับเกียรติจาก พ.จ.ท.ปกาสิต ตราชื่นต้อง รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.กทม. มาเป็นประธา วันที่ 24/05/2016   10:34:33
ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่๑/๒๕๕๙ วันอังคาร ที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางอกน้อย วันที่ 17/05/2016   11:43:51
บุคลากร กศน.เขตบางกอกน้อย เข้าร่วมฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น(R.B.T.C.) ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2559 ณ ท่าชัยโฮมสเตย์ บ้านครูกาจ-ครูเลขา จ.นครนายก วันที่ 01/05/2016   13:15:41 article
โครงการบรรณสัญจร 2559 ณ กศน.เขตบางกอกน้อย วันที่ 01/05/2016   13:01:47
มอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถม,ม.ต้น,ม.ปลาย ของ กศน.เขตบางกอกน้อย วันที่ 01/05/2016   12:32:44 article
โครงการ วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ๒๕๕๘ เมื่อวันอังคารที่ ๘ กันยายน๒๕๕๘ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต คลอง6 วันที่ 10/09/2015   10:57:52
กิจกรรมการบรรยายธรรมะ เรื่อง “ชีวิตมีศีล สังคมมีสุข” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 09/09/2015   15:51:23
กิจกรรมการบรรยายธรรมะ เรื่อง “ชีวิตมีศีล สังคมมีสุข” โดย พระมหาสมปอง ตาลปุตโต วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๗.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชการสยาม ในพระอุปถัมภ์ฯ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร วันที่ 09/09/2015   14:13:05
โครงการจิตอาสาพัฒนาชีวิตพัฒนาชุมชน วันอาทิตย์ ที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ กศน.แขวงอรุณอมรินทร์ กศน.เขตบางกอกน้อย วันที่ 01/09/2015   11:29:52
กศน.เขตบางกอกน้อย ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชนใน เขตบางกอกน้อย เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ กศน. เขตบางกอกน้อย วันที่ 24/08/2015   11:51:36 article
โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อทำหน้าที่ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร วันที่ 13/07/2015   09:51:01 article
โครงการ พัฒนาบุคลากรเพื่อยกระดับคุณภาพงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ระหว่าง วันที่ 12-13 มิถุนายน 2558 ณ The paradise Resort อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางกอกน้อย วันที่ 13/07/2015   09:18:37 article
กศน.เขตบางกอกน้อย ดำเนินการคัดเลือกองค์กรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ 06/07/2015   14:35:31
วุฒิบัตรผู้เข้าผ่านการฝึกอบรมลูกเสือ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี ๒๕๕๘ วันที่ 06/07/2015   11:17:24
ผลการประเมินภายนอกรอบ 3 จาก สมศ. วันที่ 29/06/2015   14:46:45 article
โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษระบบออนไลน์ ชิงแชมป์ประเทศไทย “Thailand English Online Contest by EOL System” (รอบระดับภาค) วันจันทร์ ที่ 18 เดือนพฤษภาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร วันที่ 26/06/2015   13:39:53 article
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 22 –23 มิถุนายน 2558 ณ ยูนิแลนด์ กอล์ฟแอนรีสอร์ท จังหวัดนครปฐม วันที่ 26/06/2015   13:29:59 article
กศน. เขตบางกอกน้อย ดำเนินโครงการค่ายค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2558 ณ ค่ายลูกเสือศรีกะอางแคมป์ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก วันที่ 15/06/2015   15:21:26 article
กศน.เขตบางกอกน้อยขอแสดงความยินดีกับ ดร.วีระกุล อรัณยะนาค รองเลขาธิการ กศน.ในวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ณ สโมสรกรมการทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ วันที่ 15/06/2015   15:22:41
กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศน์นักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2556 วันที่ 07/03/2014   15:36:45
ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วันที่ 04/03/2014   11:56:57
โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการศึกษานอกระบบ วันที่ 24/02/2014   08:59:01
กิจกรรมล่องเรือ อิ่มบุญ ย้อนอดีตวิถีไทย วันที่ 02/02/2012   10:39:53
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 26/01/2012   16:18:49 article
โครงการปรับพื้นฐานเพื่อพัฒนาผู้เรียน 2/2554 วันที่ 26/12/2011   11:26:56
Conversation English Program วันที่ 22/09/2011   12:48:45
กศน.จัดสนามสอบปลายภาคเรียน 1/2554 วันที่ 20/09/2011   22:53:41
TOWARDS ASEAN COMMUNITY... วันที่ 09/09/2011   23:13:11
สัมมนาเครือข่าย กศน. 54 วันที่ 09/09/2011   00:38:38Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย(กศน.เขตบางอกน้อย)
  538 ซอยจรัญสนิทวงศ์41 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10700
โทรศัพท์ :  0-2866-2834      โทรสาร :  0-2866-2835
e-mail : bangkoknoi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.bangkoknoi.go.th