ReadyPlanet.com
dot dot


กศน.เขตบางกอกน้อย
กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
กศน.แขวงอรุณอมรินทร์
กศน.แขวงศิริราช
กศน.แขวงบางขุนนนท์
กศน.แขวงบางขุนศรี
E-mail Bangkoknoi
ETV
สถาบันการศึกษาทางไกล
ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต
พระเครื่องครูไชยเดช


NFE : ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซต์ ของ กศน. เขตบางกอกน้อย...

วันที่ 31 สิงหาคม  2564 นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้นางสาวผกามาศ  เรืองจิรัษเฐียร ครูผู้ช่วย

นำคณะครูพร้อมด้วยบุคลากร กศน.เขตบางกอกน้อย เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ

ดร.ปรเมศวร์  ศิริรัตน์ เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ กศน. ณ สำนักงาน กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้นางสาวผกามาศ  เรืองจิรัษเฐียร ครูผู้ช่วย

นำคณะครูพร้อมด้วยบุคลากร กศน.เขตบางกอกน้อย เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญปีใหม่

ณ สำนักงาน กศน.กทม.รวมทั้งมอบของขวัญให้กับ ดร.ปรเมศวร์   ศิริรัตน์ ผอ.สำนักงาน กศน.กทม.

นางภคภัทร   แก้วมีศรี รอง ผอ.สำนักงาน กศน. และนายบุญเลิศ   ตองติดรัมย์ รอง ผอ.สำนักงาน กศน.

เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2564

วันเสาร์ที่ 5 ธ.ค. 2563 นางสาวสมใจ  จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกอกน้อย

   นางผกามาศ  เรืองจิรัษเฐียร ครูผู้ช่วย และคณะครูกศน.เขตบางกอกน้อย

   นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ศธ.จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 ณ วัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกร้อย กรุงเทพมหานคร

คณะครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

  เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม ในวันที่ 5 ธันวาคม 2563 กิจกรรม"ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์"

   ณ วัดดงมูลเหล็ก แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม.โดยมีท่าน

 ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผอ.สำนักงาน กศน.กทม.เป็นประธานในการประชุม

วันที่ 2 ธันวาคม 2563 คณะครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

 นำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "วันพ่อแห่งชาติ" ณ มิวเซียมสยาม แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

   พร้อมด้วยนางผกามาศ เรืองจิรัษเฐียร ครูผู้ช่วย นายประยุทธ สมวงษา ครู กศน.ตำบล

   และนางสาวปัทมาภรณ์ หลีแจ้ ครู กศน.ตำบล เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำ

   และสังเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม.

   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมเดอะโบนันซ่า

 เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำรวยการศุนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

   มอบหมายให้ครูทิพวรรณ เที่ยงทำ ครู กศน.ตำบล ให้เข้าร่วม​ โครงการสัมมนา​ รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี

 ณ ห้องปริ้นส์บอลรูม​ 2-3​ โรงแรมปริ๊นส์พาเลส​ มหานาค​ กรุงเทพมหานคร

นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและ

   การศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย มอบหมายให้ นายประยุทธ สมวงษา ครู กศน.ตำบล

   เข้าร่วมการสัมนาอาจารย์แนะแนวระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 16 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2563

 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 15-17 พ.ย.63 นางผกามาศ เรืองจิรัษเฐียร ครูผู้ช่วย และนางสาวปวีณา ศรีแจ้ ครู กศน.ตำบล

   ได้รับมอบหมายจาก นางสาวสมใจ จินตนาผล ผอ.กศน.เขตบางกอกน้อย ให้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

   สรุปผลพัฒนาการจัดการเรียนรู้"กัญชาและกัญชงศึกษา เพื่อใช้เป็นยาอย่างชาญฉลาด"ช่วงปี 2562-2563 (ครั้งที่1)

 ณ เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท แอนด์ แอดเวนเจอร์ แคมป์ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ

   และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย พร้อมด้วยคณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย

   เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแนวทางจัดการศึกษานอกระบบในชุมชนเมือง

   ของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. กทม. ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ หอประชุมคุรุสภา กรุงเทพมหานคร”

 โดย ดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม.เป็นประธาน

วันที่ 11 ตุลาคม 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

จัดการทดสอบทางการศึกษานอกระบบระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-Net) 

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 กันยายน 2563 นางสาวสมใจ จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย และคณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย

ต้อนรับ นางผกามาศ เรืองจิรัษเฐียร ข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย วิชาเอกภาษาไทย ยินดีต้อนรับค่ะ

วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2563 นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

มอบหมายให้ นางสาวลำไพ   โพธิ์ศรีขาม ข้าราชการครู นำคณะครูเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

แก่ครู กศน.ในสังกัด สำนักงาน กศน.กทม. รุ่นที่ 2 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

โดยนางสาวสมใจ   จินตนาผลผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกอกน้อย นางสาวลำไพ   โพธิ์ศรีขาม ข้าราชการครู

และคณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย จัดปฐมนิเทศนักศึกษาประเมินเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

ณ ห้องประชุม กศน.เขตบางกอกน้อย แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 คณะครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ โดยใช้เทคโนโลยีออนไลน์

สำหรับสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.กทม. ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ภายในโครงการคณะครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

ยังได้รับเกียรติบัตรครูต้นแบบในการดำเนินการพัฒนาคลิปวีดิทัศน์ รายวิชาบังคับ ของ สำนักงาน กศน.กทม.

และเกียรติบัตรครูต้นแบบในการดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาบังคับ ของ สำนักงาน กศน.กทม.

นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

มอบหมายให้นายประยุทธ  สมวงษา ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงบ้านช่างหล่อ)

ครูไชยเดช   ไฝทอง  ครู กศน.ตำบล (หัวหน้าแขวงบางขุนนนท์)

ครูธัญธรณ์   นราแก้ว ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงศิริราช)

ครูสมชาย   วิริยะธรรม ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงบางขุนศรี)

และครูปัทมาภรณ์  หลีแจ้ ครู กศน.ตำบล(หัวหน้าแขวงอรุณอมรินทร์)

เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการค้าออนไลน์

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ วันที่ 17-18 มิถุนายน 2563

ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

ให้นักศึกษาที่สมัครเรียนออนไลน์ ยื่นหลักฐานการสมัครเรียน

ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 ณ กศน.เขตบางกอกน้อย 538 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

(กรุณาสวมหน้ากากอนามัย)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ครูพัชราภรณ์ จันทร์ไทย ครู กศน.ตำบล

เข้าร่วมประชุมเชิงประจักษ์ปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ (รายวิชาบังคับ) ระยะที่ 2

สาระการประกอบอาชีพ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.กทม.

วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ครูลำไพ  โพธิ์ศรีขาม ข้าราชการครู ครูไชยเดช   ไฝทอง ครู กศน.ตำบล

ครูรพีพรรณ  พลคำแก้ว ครู กศน.ตำบล และครูทิพวรรณ   เที่ยงทำ ครูศูนย์การเรียนชุมชน 

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ 

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.กทม.  

   วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 ครูรพีพรรณ พลคำแก้ว ครู กศน.ตำบล ครูทิพวรรณ  เที่ยงทำ ครูศูนย์การเรียนชุมชน

และครูจุฑามาศ  เพ็งรักษา ครูศูนย์การเรียนชุมชน เข้าร่วมประชุมการจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาบังคับ

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ระยะที่ 4)

ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.กทม. โดยมี ท่านดร.ปรเมศวร์ ศิริรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.กทม.

และท่านดร.ปาน กิมปี ร่วมวิพากษ์เนื้อหารายวิชาและตรวจสอบความถูกต้องในการจัดทำสื่อวีดิทัศน์รายวิชาบังคับ

(วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาวิทยาศาสตร์) เพื่อนำมาใช้ในการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับนโยบายการเรียนออนไลน์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ครูรพีพรรณ พลคำแกล้ว ครูกศน.ตำบล

ครูทิพวรรณ เที่ยงทำ ครูศูนย์การเรียนชุมชน และครูจุฑามาศ เพ็งรักษา ครูศูนย์การเรียนชุมชน

เข้าร่วมประชุมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์รายวิชาบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 (ระยะที่ 3 ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.กทม.

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ครูจุฑามาศ เพ็งรักษา ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชน

เข้าร่วมประชุมการจัดทำสื่อวิดีทัศน์รายวิชาบังคับ ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พุทธศักราช 2551 (ระยะที่ 2 ) ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงาน กศน.กทม.

กศน.เขตบางกอกน้อยเปิดรับสมัครผู้สนใจ เข้ารับการประเมินเทียบระดับแล้วน้าาาาาา

สมัครง่ายๆเพียงแค่สแกน QR-code ในรูปด้านล่างได้เลยจ้า

หรืออยากสอบถามการเรียนเพิ่มเติมโทรเลย^^

 มาจ้าๆ กศนใเขตบางกอกน้อยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้วจ้า

กลัวโควิด-19 ก็กลัว ไม่กล้าออกจากบ้านเลย แต่ก็อยากสมัครเรียนทำยังไงดี

มาเลยจ้า กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษาแบบออนไลน์แล้วนะ

ง่ายๆเพียงแค่สแกน QR-code ตามรูปด้านล่างได้เลย อยากเรียนกับครูท่านไหน

บ้านใกล้ศูนย์การเรียนชุมชนไหน เลือกสแกนสมัครเรียนได้เลยจ้า

 

ประกาศ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 14-15 มีนาคม 2563

ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ ในวันสอบให้นักศึกษาทุกคนสวมหน้ากากอนามัย

ตลอดระยะเวลาของการสอบ รวมทั้งล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือล้างมือด้วยสบู่อย่างสม่ำเสมอ

เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

*** นักศึกษาคนไหนยังไม่ได้ตารางสอบให้ติดต่อครูประจำชั้นโดยด่วน***

📢📢ประกาศ เปิดภาคเรียนที่ 2/2562 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 📢📢

ณ ศูนย์การเรียนชุมชนที่ตนเองลงทะเบียนไว้ 

 

📢📢 กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ -​ 31 ตุลาคม 2562

สนใจติดต่อสอบถามที่ กศน.เขตบางกอกน้อย 538 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ โทร 02-866-2834,5

 

📢📢 กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับ นศ.เทียบระดับ เรียน 6 เดือน จบ 🎓🎓

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31ตุลาคม 2562 🏁🏁

สนใจติดต่อสอบถามที่ กศน.เขตบางกอกน้อย 538 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 แขวงอรุณอมรินทร์

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 หรือ โทร 02-866-2834,5

 

วันที่ 21-22 กันยายน 2562 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

📢 📢 ประกาศ 📢 📢

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 วันที่ 21-22 กันยายน 2562   

ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ นักศึกษาสามารถรับตารางสอบได้ที่ครูที่ปรึกษา  

และมาดูห้องสอบก่อนเวลาเข้าห้องสอบ

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

กศน.เขตบางกอกน้อย

สารประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2562 นางสาวสมใจ จินตนาผล

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

มอบหมายให้นายรังษี ทรัพย์สิงห์ ครู กศน.ตำบล นายประยุทธ์ สมวงษา ครู กศน.ตำบล

นางสาวเกศรินทร์ เพ็งคำปั้ง ครู กศน.ตำบล และนางพัชราภรณ์ จันทร์ไทย ครู กศน.ตำบล

นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" กศน.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร

สารประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 คณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมจัดการเรีบนรู้ด้วย Google Classroom

สำหรับครูศูนย์การเรียนชุมชน สถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.กทม. รุ่นที่ 1

ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย562

สารประชาสัมพันธ์

นางสาวสมใจ   จินตนาผล ผู้อำนวยการ กศน.เขตบางกอกน้อย  

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เพื่อผลักดันหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์

แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562

สารประชาสัมพันธ์

นางสาวสมใจ จินตนาผล และคณะครูนำนักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย  

เข้าร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

และร่วมจัดกิจกรรมการสาธิตและฝึกอาชีพการศึกษาพระเครื่องให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณท้องสนามหลวง

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

กศน.เขตบางกอกน้อย

 

สารประชาสัมพันธ์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2562 คณะครู ศูนย์การศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก

ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท กรุงเทพมหานคร

สารประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 นางสาวสมใจ จินตนาผล

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

มอบหมายให้คณะครู นำนักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย จำนวน 12 คน

เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ณ บริเวรหน้ากระทรวงกลาโหม กรุงเทพมหานคร

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ณ ศูนย์การเรียนชุมชนที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้

วารสารประชาสัมพันธ์ประจำเดือน เมษายน 2562

กศน.เขตบางกอกน้อย

 

กศน.เขตบางกอกน้อย ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา

เพิ่มอีก 15 วัน มาสมัครกันเยอะๆนะคะ

สารประชาสัมพันธ์ กศน.เขตบางกอกน้อย

วารสารประจำเดือนมีนาคม 2562

 

กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้ - 30 เมษายน 2562

สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2562
ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

วันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2562 กศน.เขตบางกอกน้อย

จัดโครงการปัจฉิมนิเทศและประกวดโครงงาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.2541 ที่มีความประสงค์ยื่นการขอผ่อนผันทหาร ประจำปี พ.ศ.2562

ให้ส่งคำร้องพร้อมเอกสารได้ที่กลุ่มงานส่งเสริมตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 ธันวาคม 2561

                                    หลักฐานประกอบการทำเรื่องขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร
                                          1. หนังสือสำคัญการขึ้นทะเบียนทหาร (สด.9) จำนวน 2 ชุด
                                          2. หนังสือหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ชุด
                                          3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด
                                          4. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด
                                          5. สำเนาบัตรนักศึกษา จำนวน 2 ชุด

 

เปิดภาคเรียน 2/2561

วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561

ณ ศูนย์การเรียนชุมชนที่ตนเองลงเรียนไว้

กศน.เขตบางกอกน้อย ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา

   ตั้งแต่วันที่ 1 - 16 พฤศจิกายน 2561 รีบมาสมัครกันนะคะ 

 

กศน.เขตบางกอกน้อย เปิดรับสมัครนักศึกษา

ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2561 รีบมาสมัครกันนะคะ

 วันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2561
ประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 , ลงทะเบียนสอบซ่อม , สอบซ่อม
  และลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
ณ สำนักงาน กศน.เขตบางกอกน้อย ซอยวัดพระยาทำ

สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561
ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

 

วารสารประจำเดือนสิงหาคม 2561

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการประกวดโครงงานนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน  2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 

 ***ลงทะเบียน 8.00 น.แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ***

ระเบียบการเข้าสอบและตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

ของแต่ละระดับชั้น สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์จรัลสนิทวงศ์

เวลา 08.00-15.00 น. *** มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ***

วารสารประจำเดือน กรกฎาคม 2561 ของกศน.เขตบางกอกน้อย

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหาร กศน.เขตบางกอกน้อย

เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน สำนักงาน กศน.กทม.

ณ ห้องประชุมแกรนด์ สเตชั่น โรงแรมไพร์ม เซ็นทรัล สเตชั่น เขตสัมพันธ์วงศ์ กรุงเทพมหานคร

ประกาศราคากลางการจัดซื้อหนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วารสารประจำเดือน พฤษภาคม 2561 ของกศน.เขตบางกอกน้อย

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารพรนิมิตร 2

วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ (ซอยจรัญฯ 41) แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน

โดยเรียงลำดับรายชื่อผู้สอบได้ ตามรายละเอียดดังนี้

ประกาศขยายเวลาในการรับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เพิ่มขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 -15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น.ทุกวันทำการ

ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูศูนย์การเรียนชุมชน สังกัดสำนักงาน กศน.กทม.

 

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการประกวดโครงงานนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม  2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์  

***ลงทะเบียน 8.00 น.แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ***

นักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อยที่ไม่ได้เข้ารับการทดสอบ N-Net

ให้เข้าร่วมโครงการ "สุขภาพดี จิตใจดี มีความสุข" ณ กศน.เขตบางกอกน้อย (ซอยวัดพระยาทำ) ทุกคน!! 
เวลา 08.30 - 10.00 น. กศน.แขวงศิริราช และ กศน.แขวงบ้านช่างหล่อ
เวลา 10.00 - 11.00 น. กศน.แขวงบางขุนนนท์ และ กศน.แขวงอรุณอมรินทร์
เวลา 11.00 - 12.00 น. กศน.แขวงบางขุนศรี
***ให้นักศึกษาทุกคนนำบัตรป
ระชาชนมาด้วย

นักศึกษา กศน.เขตบางกอกน้อย ที่มีสิทธิ์สอบ สอบ N-Net

ให้เข้ารับการทดสอบ N-Net ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 8.00-15.00 น.

และระเบียบการเข้าสอบและตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ณ สนามสอบวิทยาลัยพาณิชย์จรัลสนิทวงศ์

*** มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ ***

+

กศน.เขตบางกอกน้อย ประกาศราคากลางการจ้างพิมพ์หนังสือเรียน

ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

           นักศึกษาชายที่มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๖๑ ตามพระราชบัญญัติราชการ พ.ศ.๒๔๙๗
                                           ให้เตรียมเอกสารหลักฐานของนักศึกษาพร้อมรับรองสำเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับ ดังนี้
                                                       1.สำเนาหมายเรียกการเข้ารับราชการทหาร(ส.ส.๓๕) -> จำนวน ๑ ฉบับ
                                                       2.สำเนา สด๙ -> จำนวน ๑ ฉบับ
                                                       3.สำเนาบัตรประชาชน -> จำนวน ๑ ฉบับ
                                                       4.สำเนาทะเบียนบ้าน -> จำนวน ๑ ฉบับ
                                                       5.สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา -> จำนวน ๑ ฉบับ
                                                       6.สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) -> จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตบางกอกน้อยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า

ตั้งแต่วันที่บัดนี้-๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐น - ๑๖.๐๐น. ทุกวันทำการตามเวลาราชการ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศผลสอบปลายภาค, ลงทะเบียนสอบซ่อม และ

ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม 2560 ณ กศน.เขตบางกอกน้อย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2560
ในระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2560
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และการประกวดโครงงานนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2560 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์

***ลงทะเบียน 8.00 น.แต่งกายชุดนักศึกษาสุภาพ***

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ระเบียบการเข้าสอบและตารางสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)

ของแต่ละระดับชั้น สำหรับนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบ N-Net ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ในวันอาทิตย์ที่ 27 สิงหาคม 2560 ณ สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชย์จรัลสนิทวงศ์ เวลา 08.00-15.00 น.

*** มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ***

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการและคณะครู กศน.เขตบางกอกน้อย

เข้าอบรมการพัฒนาหลักสูตรระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมชั้น 2 กศน.เขตบางกอกน้อย

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 8-9 สิงหาคม 2560 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการ

พัฒนาองค์กรการเรียนรู้ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ณ บ้านรักแรกพบ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการ "เพศวิถีศึกษา และทักษะชีวิต"

ณ ค่ายลูกเสือสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ เอช1เอ็น1 (A/H1N1)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันที่ 29 กรกฎาคม 2560 กศน.เขตบางกอกน้อยจัดโครงการท่องกรุงเก่า เล่าประวัติศาสตร์

ณ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 "โครงการ กศน.เขตบางกอกน้อย ร่วมพลังต่อชีวิต บริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล"
 
กศน. เขตบางกอกน้อย ขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

ณ งานบริการทางเวชศาสตร์การธนาคารเลือด ตึก 72 ปี ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช  ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2560 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 
 

 

                      

 

                   

 

                                                        


         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2010 All Rights Reserved.

ศูนย์การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย เขตบางกอกน้อย
  538 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 41 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร      รหัสไปรษณีย์ 10700
เบอร์โทร :  02-8662834      แฟกซ์ :  02-8662835
อีเมล : bangkoknoi@bkk1.nfe.go.th
เว็บไซต์ : www.bangkoknoi.go.th